Ieder jaar bepaalt je gemeente de WOZ waarde van je woning. WOZ is een afkorting voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente bepaalt deze waarde voor alle bedrijfspanden en woningen die binnen de gemeente vallen. Het kan nadelig zijn als deze waarde te hoog wordt ingeschat. De hoogte van bepaalde belastingen en heffingen wordt daardoor namelijk beïnvloed. Je betaalt dus meer als de waarde van je woning hoger geschat wordt. Daarom kan het een goed idee zijn om WOZ waarde bezwaar in te dienen. 

Wanneer krijg je de WOZ waarde te horen?

In maart ontvang je altijd een WOZ-beschikking. De WOZ waarde die je dan ontvangt, is bepaald op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. In maart 2021 ontvang je dus de WOZ waarde zoals deze op 1 januari 2020 is vastgesteld. Belangrijk is om daar rekening mee te houden. Inmiddels kunnen er zaken zijn veranderd, maar voor de WOZ waarde moet je dus echt kijken naar hoe de situatie het kalenderjaar hiervoor was. Als je het niet eens bent met de waarde die de gemeente bepaald heeft, moet je binnen zes weken bezwaar tegen de WOZ waarde indienen.

Lukt het jou niet om binnen zes weken bezwaar tegen de WOZ waarde in te dienen? Bijvoorbeeld omdat je nog op een taxatie wacht? Stuur de gemeente in dat geval een pro forma bezwaarschrift. Daarin vermeld je dat je later nog een aanvulling zal sturen. Geef wel voldoende duidelijkheid over voor wanneer welke datum de gemeente die aanvulling ontvangt. Op deze manier behoud je namelijk je rechten.

Beargumenteer het bezwaar tegen de WOZ waarde

Belangrijk is om ook te beargumenteren waarom je bezwaar tegen de WOZ waarde maakt. Verschillen de referentiepanden bijvoorbeeld te veel van jouw woning? Is jouw woning minder goed onderhouden of is de ligging minder gunstig? Dat zijn goede argumenten waarom jouw woning minder waard zou zijn. Belangrijk is om alle argumenten ook in het bezwaarschrift te vermelden. Wanneer je niet met goede argumenten komt, zal het bezwaar namelijk afgewezen kunnen worden. Je kunt dan nog in beroep gaan bij de rechter, maar zonder goede argumenten kom je er ook dan niet. Schakel bijvoorbeeld een taxateur in als je een goed beeld van de waarde van je woning wilt. Je kunt ook informeren bij een makelaar of bij je buren.

Tegenwoordig kun je vrij gemakkelijk een bezwaar indienen

In principe is het niet lastig om zelf bezwaar tegen de WOZ waarde in te dienen. Belangrijk is dus dat je goede argumenten hebt en op tijd bezwaar indient. In veel gevallen kun je zelfs telefonisch bezwaar indienen. Er zijn veel gemeenten waarbij dit proces zeer soepel verloopt. Lijkt bellen bij jouw gemeente niet te werken? Dan kun je het bezwaarschrift mailen. Lees je vooraf ook even in op de website van je eigen gemeente. Daar wordt namelijk vermeld hoe dit bij jouw gemeente werkt. Zo kun je er namelijk zeker van zijn dat je het bezwaar op de juiste manier indient bij de gemeente.