Wanneer u voor het eerst alleen gaat wonen zijn er ongelofelijk veel verschillende zaken die op u af zullen komen. Niet alleen leert u wellicht voor het eerst op eigen benen staan, daarnaast zijn er ook behoorlijk wat praktische zaken die geregeld moeten worden. Eén van de aandachtspunten om bij stil te blijven staan op het ogenblik dat u alleen gaat wonen heeft betrekking tot het afsluiten van een zogenaamde inboedelverzekering. Een dergelijk type van verzekering werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de waarde waar de inboedel van een woning over beschikt kan worden gedekt. Dit bovendien ook nog eens tegen tal van verschillende dreigingen. Toch is het zo dat veel mensen er nog altijd niet voor kiezen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Wilt u ook graag kunnen ontdekken of een inboedelverzekering afsluiten nu in de praktijk al dan niet interessant kan zijn? Dan bent u daarvoor hier op deze pagina zeker en vast aan het juiste adres!

Wat wordt er allemaal tot de inboedel gerekend?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat er nu precies allemaal tot de inboedel van een woning wordt gerekend. Het is namelijk zo dat er naast de inboedelverzekering ook nog zoiets bestaat als een opstalverzekering. Om te weten wat er nu precies onder welke verzekering valt is het belangrijk om eerst even te achterhalen wat de inboedel nu precies is. Het gaat hierbij in principe om alles wat er in de woning los zit. Met andere woorden, mocht u ooit verhuizen kunt u de inboedel altijd meenemen naar uw nieuwe adres. Nu vraagt u zich misschien af: Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

De inboedelverzekering geldt niet voor het opstal van uw woning. Voor het opstal geldt namelijk dat ze vast zit aan het pand zelf. Het gaat hierbij dus om de keukenkasten, de douche, het toilet, etc. Alles wat los zit en u zo kunt meenemen valt onder de inboedel. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • De zetels en stoelen in uw woning;
  • De tafels die verspreid staan opgesteld;
  • Het keukengerei;
  • De televisie en alle randapparatuur;

Bovenstaande voorbeelden zijn uiteraard nog maar het topje van de ijsberg, maar het geeft een idee van wat de inboedel nu precies is dekt. Goed, nu u dit weet is het wellicht ook meteen duidelijk dat de inboedel in elke woning een niet onaanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Om ervoor te zorgen dat deze waarde niet in rook opgaat wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet is het belangrijk om daar op voorhand op te anticiperen. Hoe dan precies? Door het afsluiten van een inboedelverzekering natuurlijk!

De inboedelverzekering, een interessante verzekering om af te sluiten

We onderschatten vaak hoeveel de verschillende zaken die deel uitmaken van onze woning ons allemaal bij elkaar hebben gekost. Veel mensen staan hier niet bij stil, maar wanneer we alles bij elkaar op gaan tellen kan er al snel worden vastgesteld dat die inboedel ettelijke duizenden, soms zelfs tienduizenden euro’s waard is. Wanneer er dan brand uitbreekt waardoor bijvoorbeeld een significant deel van die inboedel in rook opgaat zijn de financiële gevolgen logischerwijs niet te overzien. Ondanks het feit dat de inboedelverzekering onder de brandverzekering valt is het zo dat niet alleen maar brand- en waterschade zijn gedekt. Ook andere vormen van schade worden door deze verzekering gedekt. Het gaat hierbij om:

  • Schade als gevolg van vandalisme;
  • Schade ten gevolge van bijvoorbeeld een inbraak;

De risico’s die uw inboedel elke dag lopen zijn aanzienlijk en vaak staan we er gewoon veel te weinig bij stil. Door een inboedelverzekering af te sluiten is het mogelijk om het merendeel van deze risico’s in de kiem te smoren. Lijkt dit u ook best interessant? Dan weet u wat er u te doen staat… en dat is uw inboedel laten verzekeren middels een inboedelverzekering!

Is de inboedelverzekering verplicht?

Het valt na het lezen van bovenstaande tekst moeilijk te betwisten dat de inboedelverzekering een interessante verzekering is. Heel wat mensen weten het niet, maar door het niet afsluiten van een inboedelverzekering lopen ze elke dag een enorm risico om geconfronteerd te worden met een enorme financiële kater. Dit gezegd hebbende is het ook van belang om in uw achterhoofd te houden dat de inboedelverzekering niet wettelijk verplicht is. Met andere woorden, het is geheel aan uzelf om te bepalen of u ervoor kiest om deze verzekering al dan niet af te sluiten. Doet u dit uiteindelijk niet? Dan moet u er zich zoals reeds aangegeven wel bewust van zijn dat u op een dag met een flinke financiële kater wakker kunt worden.

Heeft u vragen over uw inboedelverzekering? Hier vindt u de veelgestelde vragen bij een inboedelverzekering!

Met welke kosten dient u rekening te houden?

Finaal dient er ook nog rekening te worden gehouden met de kosten die moeten worden betaald voor het afsluiten van een inboedelverzekering. Als u, uw intrek heeft genomen in een woning is het vanzelfsprekend dat u met een behoorlijke hoeveelheid aan kosten zult worden geconfronteerd. Het laatste wat u dan wilt is het afsluiten van nog een extra dure verzekering. In de praktijk hoeft de kostprijs van de inboedelverzekering echter helemaal niet zo hoog uit te vallen als u zou vermoeden. Er zijn verschillende interessante trucjes die gehanteerd kunnen worden om de kosten van uw inboedelverzekering te drukken.

Het belangrijkste trucje heeft betrekking tot het eigen risico waar u rekening mee moet houden. Voor dat eigen risico geldt dat ze standaard op een bepaald bedrag is ingesteld. Dat spreekt voor zich. Waar veel mensen geen rekening mee houden is dat ze dat eigen risico kunnen optrekken tot een hoger bedrag. Dat is interessant omdat een hoger eigen risico garant staat voor een lagere periodieke verzekeringspremie. Let wel, doet er zich een schadegeval voor waarvoor u aanspraak moet maken op uw inboedelverzekering? Dan zult u eerst wel een groter bedrag zelf moeten ophoesten alvorens de verzekeraar zal tussenkomen.

Optimaliseer de waarde van uw inboedelverzekering

Een ander trucje is er altijd voor zorgen dat uw inboedelverzekering een exacte waarde verzekert. Het heeft in de praktijk helemaal geen zin om uw inboedel over te verzekeren, integendeel. Veel mensen doen dit wel, maar komen er bij een schadegeval achter dat dit geen garantie biedt voor een grotere uitbetaling, integendeel. Wilt u dus op vlak van prijs-kwaliteit altijd kunnen rekenen op de meest interessante inboedelverzekering? Dan is het altijd van belang om ervoor te zorgen dat de waarde van die verzekering is geoptimaliseerd.